AG Real Estate bevestigt haar diversificatiestrategie op nationaal niveau
Becity levert Metronom aan AG Real Estate France in Lille (59), een gemengd kantoor- en winkelgebouw dat al voor 50% verhuurd is
04/04/2024

Becity levert Metronom aan AG Real Estate France in Lille (59), een gemengd kantoor- en winkelgebouw dat al voor 50% verhuurd is

AG Real Estate France

Meer weten
Overdracht van de sleutels van het nieuwe gerechtsgebouw in Namen 
27/03/2024

Overdracht van de sleutels van het nieuwe gerechtsgebouw in Namen 

AG Real Estate Corporate

Meer weten
AG Real Estate France meldt de oplevering van een nieuw, reeds volledig verhuurd gemengd gebouw, gelegen aan de Place de la Nation (Parijs, 11e arrondissement) 
14/03/2024

AG Real Estate France meldt de oplevering van een nieuw, reeds volledig verhuurd gemengd gebouw, gelegen aan de Place de la Nation (Parijs, 11e arrondissement) 

AG Real Estate France

Meer weten
29 June 2021

AG Real Estate bevestigt haar diversificatiestrategie op nationaal niveau

AG Real Estate Corporate

AG Real Estate heeft met groep Baltissimmo een overeenkomst ondertekend voor de overname van de twee vennootschappen ‘AXS Namur 2’ en ‘AXS Namur 3’ die samen 5 kantoorgebouwen in bezit hebben, goed voor 28.500 m² en een parking met ruim 380 plaatsen in Namen, vlak bij het station.

AG Real Estate heeft met groep Baltissimmo een overeenkomst ondertekend voor de overname van de twee vennootschappen ‘AXS Namur 2’ en ‘AXS Namur 3’ die samen 5 kantoorgebouwen in bezit hebben, goed voor 28.500 m² en een parking met ruim 380 plaatsen in Namen, vlak bij het station. De oplevering hiervan is gepland in het 1e semester van 2023. Ook alle bijbehorende contracten, inclusief de huurcontracten, maken deel uit van de deal.

Deze complete stadsontwikkeling, genaamd 'AXS Namur', werd uitgewerkt door de twee overgedragen vennootschappen en hun zusterbedrijven. Ze omvat een gediversifieerde programmatie over 7 gebouwen, met naast de kantoorruimte ook een hotel met meer dan 100 kamers en een studentenresidentie met 220 koten.

De kantoorgebouwen in handen van de overgedragen vennootschappen ‘AXS Namur 2’ en ‘AXS Namur 3’ zijn al voor 100 % voorverhuurd: 83 % van de totale oppervlakte aan de 'Service Public de Wallonie' voor een vaste duur van 18 jaar; de rest aan het Rode Kruis van België, voor een duur van minstens 9 jaar.

Na de investering in POST X in 2020 (gemengde ontwikkeling van bijna 100.000 m²) en in Kievit in 2014 (130.000 m²), beide in Antwerpen, en verder in VAC Gent (40.500 m²) in Gent, bevestigt AG Real Estate de uitrol van haar portefeuille naar geografische gebieden die hun economische groei en hun aantrekkelijkheid niet meer hoeven te bewijzen. Bijzondere aandacht gaat naar vastgoed met als belangrijkste troeven diversificatie, hyperconnectie, lokalisatie, mobiliteit en bereikbaarheid. Al dat vastgoed ligt uiteraard vlak bij stations. Tatiana Posa, Senior Transaction Manager bij AG Real Estate, bevestigt: "De recentste transacties die AG Real Estate voor rekening van AG Insurance heeft gerealiseerd, bewijzen dat wij bijzondere aandacht hebben voor vastgoed dat aan de milieucriteria beantwoordt. Met de tools die we nu voor financiële analyse gebruiken, kunnen we onze acquisities beter evalueren en ons ervan vergewissen dat ze zullen voldoen aan de duurzaamheidscriteria die de overheid oplegt met het oog op 2050. De investering in dit soort activa positioneert ons als een ecoverantwoordelijke acteur die uitgesproken oog en oor heeft voor de nieuwe gebruiken van onze klanten-bewoners."

Duurzaamheid centraal in onze strategie

AXS Namur 2 en AXS Namur 3 hebben hun respectieve vastgoedprojecten ontworpen met een ecologische ambitie die beantwoordt aan de criteria die sinds 1 januari 2021 gelden. Performante technische installaties zullen de bewoners een onvergelijkbaar comfort bieden wat betreft isolatie en energieverbruik. De energietoevoer die nodig is voor warmteproductie zal hoofdzakelijk van hernieuwbare energiebronnen komen. Op het dak komen 484 fotovoltaïsche zonnepanelen, goed voor meer dan 770 m².

De site wordt ingericht met verschillende fietsenstallingen, elektrische laadpalen en groene ruimtes die de ontwikkeling van de biodiversiteit bevorderen.

De nu beoogde certificatie is BREEAM Very Good. (Zodra de toekomstige bewoners zich hebben gevestigd, wordt mogelijk zelfs een BREEAM Excellent afgeleverd.)

Namen: innoverend, cultureel, aantrekkelijk!

Namen is een stad in opmars. In de voorbije jaren werd al veel én verscheiden vastgoed geconcretiseerd ten voordele van de bewoners en hun levenskwaliteit. 

Al die objectieve data hebben ons ertoe aangezet een analyse te maken van de verschillende beschikbare mogelijkheden op de Naamse vastgoedmarkt. Amaury de Crombrugghe, Chief Investment Officer bij AG Real Estate, legt uit: "Als hoofdstad van het Waalse Gewest heeft Namen stevige troeven te bieden, niet alleen aan zijn inwoners maar ook aan ondernemingen die het comfort van hun medewerkers willen verhogen. Wij zijn al langer geïnteresseerd in Namen. We zijn al eigenaar van de site 'Namur Bourgeois' die we willen herontwikkelen, en daarnaast hebben we een publiek-privaat partnerschap met de Regie der Gebouwen voor de bouw van het nieuwe gerechtsgebouw. Met deze nieuwe langetermijnsinvestering versterken we onze portefeuille met solide en kwaliteitsvolle activa die met alle criteria aansluiten op de lijn van onze diversificatiestrategie inzake duurzaamheid én lokalisatie die we onszelf ruim 5 jaar geleden hebben opgelegd. Onze aandeelhouder AG Insurance steunt ons hierin."

Alex De Witte, Chief Executive Officer Real Estate van groep Baltisse: "Wij zijn opgetogen dat het vastgoedproject dat de firma's AXS Namur 2 en 3 voor eigen risico hebben ontwikkeld, zoveel enthousiasme heeft gewekt bij de teams van AG Real Estate. Dit bevestigt de gegrondheid van onze visie toen we dit strategisch terrein naast het station van Namen verwierven, en ook van het project dat we hebben ontwikkeld vanuit functioneel oogpunt én met het oog op duurzame ontwikkeling. De kwaliteit van de huurders die deze vennootshappen hebben kunnen aantrekken, bevestigt trouwens deze visie. Wij verheugen ons op de realisatie van de transactie in 2023."

In deze transactie liet Baltisse zich bijstaan door PWC Legal. AG Real Estate van zijn kant koos voor Eubelius. Vastgoedagent voor deze transactie is CBRE.

De transactie in enkele cijfers:

- Acquisitie van 2 vennootschappen die eigenaar zijn van 5 gebouwen
- Oppervlakte van de kantoren: 28.500 m²
- Bezettingsgraad: voor 100 % voorverhuurd  

Over AG Real Estate

AG Real Estate, een 100% dochteronderneming van AG Insurance, is een geïntegreerde vastgoedmakelaar, actief in België, Frankrijk, Luxemburg en op bepaalde geselecteerde Europese markten met expertise in verschillende domeinen: Asset & Property Management, Development & Construction Management, PPP, Vastgoedfinanciering en Car Park Management via haar dochteronderneming Interparking. AG Real Estate speelt een hoofdrol in de stedelijke context en telt meer dan 250 medewerkers met uiteenlopende profielen en competenties.

Met een portefeuille van meer dan 6,5 miljard euro in beheer – voor eigen rekening en voor rekening van derden – doet AG Real Estate al het mogelijke om op verantwoorde wijze tegemoet te komen aan de nieuwe stedelijke behoeften. AG Real Estate hanteert hiertoe een beleid van duurzame ontwikkeling met het oog op nog meer zingeving voor zijn projecten.

Over Baltisse

Baltisse is een Belgische eersteklas investeringsmaatschappij die zich toespitst op waardecreatie vanuit ondernemingszin. De groep is actief in private equity, asset management en vastgoed. De vastgoedtak van Baltisse handelt als ontwikkelaar en investeerder. Baltisse is actief in België, Luxemburg, de Verenigde Staten, Roemenië en Duitsland. Via haar filialen bezit of ontwikkelt de maatschappij meer dan 300.000 m².

Baltisse is actief in een ruime waaier aan activa, en streeft voortdurend naar het perfecte evenwicht tussen locatie en functionaliteit in grootschalige projecten.

Voor meer informatie raadpleegt u www.baltisse.com.

Aurore Moens
AG Real Estate Corporate

Aurore Moens

Communication & PR Manager

Contact
Roxane Decraemer
AG Real Estate Corporate

Roxane Decraemer

Strategic Marketing, External Communication & PR Manager

Contact