Justitiepaleis van Namen: voorstelling van het project aan de toekomstige gebruikers
AG Real Estate France: 4 nieuwe huurcontracten voor Up-On, het paradepaardje bij de Porte d’Orléans (Parijse ringweg, XIVe arr.), brengen de bezettingsgraad naar 80%
04/06/2024

AG Real Estate France: 4 nieuwe huurcontracten voor Up-On, het paradepaardje bij de Porte d’Orléans (Parijse ringweg, XIVe arr.), brengen de bezettingsgraad naar 80%

AG Real Estate France

Meer weten
Becity levert Metronom aan AG Real Estate France in Lille (59), een gemengd kantoor- en winkelgebouw dat al voor 50% verhuurd is
04/04/2024

Becity levert Metronom aan AG Real Estate France in Lille (59), een gemengd kantoor- en winkelgebouw dat al voor 50% verhuurd is

AG Real Estate France

Meer weten
Overdracht van de sleutels van het nieuwe gerechtsgebouw in Namen 
27/03/2024

Overdracht van de sleutels van het nieuwe gerechtsgebouw in Namen 

AG Real Estate Corporate

Meer weten
08 July 2020

Justitiepaleis van Namen: voorstelling van het project aan de toekomstige gebruikers

AG Real Estate Corporate

Op woensdag 8 juli 2020 hebben de Regie der Gebouwen en AG Real Estate het nieuwe Justitiepaleis van Namen samen voorgesteld aan de gerechtelijke diensten, de toekomstige gebruikers van het gebouw.

Op woensdag 8 juli 2020 hebben de Regie der Gebouwen en AG Real Estate het nieuwe Justitiepaleis van Namen samen voorgesteld aan de gerechtelijke diensten, de toekomstige gebruikers van het gebouw.

Nu de standstill-periode voorbij is, kreeg AG Real Estate officieel de opdracht voor de financiering, het herontwerp, de bouw en de terbeschikkingstelling van het Paleis.

Een presentatie met beelden van het toekomstige complex van 34.600 m² dat zal worden gebouwd op de voormalige site van de "Casernes Léopold" vond plaats in de grote zaal van het hof van assisen van het voormalige Justitiepaleis.

Ik ben verheugd dat de bouw van het nieuwe Justitiepaleis eindelijk van start kan gaan dankzij deze publiek-private samenwerking. Deze meer dan noodzakelijke investering biedt de Naamse jurisdicties een moderne, kwaliteitsvolle en beveiligde huisvesting die beantwoordt aan hun behoeften. Ik wil eveneens de Naamse gerechtelijke instanties bedanken voor hun geduld, en in het bijzonder de magistratuur, die met veel aandacht en begrip de voorbereiding van dit project heeft opgevolgd.” verklaart Laurent Vrijdaghs, Administrateur-generaal
van de Regie der Gebouwen. 

Om de uitvoering van deze aanpak te begeleiden, heeft AG Real Estate twee vertrouwenspartners uitgekozen: CIT Blaton en BPC (één van de dochterbedrijven van CFE).

Xavier Denis – Chief Development Officer bij AG Real Estate, verduidelijkt enthousiast: “AG Real Estate beschikt over de nodige expertise binnen het domein van DBFM (Design, Build, Finance & Maintain) dankzij haar programma “Scholen van Morgen” waardoor 133.000 Nederlandstalige scholieren gebruik zullen kunnen maken van meer dan 150 nieuwe moderne en veilige infrastructuren in minder dan 7 jaar. Meer dan ooit willen we de overheid bijstaan om samen de stad van morgen opnieuw vorm te geven en aldus te beantwoorden aan de behoeften van haar bewoners.”

Het doel is om het volledige gebouw op te leveren binnen de 36 maanden na het aanvangsbevel van de werken, die in september 2020 zullen aanvangen met een eerstesteenlegging.

De Regie der Gebouwen zal een huurcontract van 18 jaar met een aankoopoptie ondertekenen.

De gebruikers

« Een modern rechtssysteem vereist een adequaat logistiek kader. » verklaart Jean-Paul Janssens, Voorzitter van de FOD Justitie

De verhuis van de diensten van de FOD Justitie naar het nieuwe gebouw is voorzien voor 2023.

Het betreft het hof van assisen, de rechtbank van eerste aanleg, het parket van de Procureur des konings, het jeugdparket, het politieparket, het arbeidshof en de arbeidsrechtbank, het arbeidsauditoraat, de rechtbank van koophandel, het vredegerecht, alsook de balie.

Dit complex zal ook de nieuwe DAB-dienst (Directie beveiliging) van de Federale Politie huisvesten en het strafrechtelijk luik van de afdeling in Dinant van het gerechtelijk arrondissement van Namen (in de praktijk: de onderzoeksrechters, de raadkamer en de correctionele rechtbank).

Een resoluut moderne architecturale visie

Dit volledige complex wordt opgebouwd rond de “salle des pas perdus” (centrale inkomhal). Deze openbare ruimte, die in het verlengde van het justitiepaleis gericht is naar het stadspark, biedt de voetgangers een rechtstreekse verbinding naar het stadscentrum.

De gerechtshoven bevinden zich langs weerszijden van deze hal, die op haar beurt overkoepeld wordt door een schitterende lichtstraat waardoor ze beschikt over een ongeëvenaarde lichtinval. Het Justitiepaleis telt 14 zittingszalen die verdeeld zijn over de oostelijke en westelijke vleugel, evenals een hof van Assisen. De bovenverdiepingen zijn op hun beurt voorbehouden voor de kantoren van het personeel en de magistraten. Deze hebben trouwens toegang tot de zittingszalen via een private en beveiligde circulatieroute. De zalen worden van elkaar gescheiden door verschillende patio’s waarlangs veel daglicht kan binnenstromen. De ondergrondse parking wordt voorbehouden voor het personeel.

Het volledige project kadert binnen een milieuvriendelijke aanpak en zal beantwoorden aan de hoge energieperformantiecriteria. 

“Namen Innoverend. Cultureel. Vrijgevig. Aantrekkelijk. ”

De bouw van het nieuwe justitiepaleis kadert in een meer omvangrijke en kwalitatieve stadsontwikkeling, gedragen door de Stad Namen met de slogan “Namen Innoverend. Cultureel. Vrijgevig. Aantrekkelijk. ”. Quentin Dupuis – Development Officer bij AG Real Estate bevestigt: “De gunning van deze overheidsopdracht is het resultaat van een herwaardering van de Casernes-site waardoor de verschillende actoren die in het hart ervan actief zijn, een volledige nieuwe wijk kunnen oprichten die verschillende residentiële, culturele, professionele en sociale functionaliteiten biedt. Het doel van deze nieuwe ruimte is om een plaats te creëren waar het goed om leven, werken en wonen is”.

Enkele sleutelcijfers

 • Totale oppervlakte: 34.600 m²
 • Zittingszalen: 14
 • Assisenhof: 1
 • Parkeerplaatsen: 79
 • Aantal verdiepingen: R+4
 • Begin van de werken: 09.2020
 • Duur van de werken: 36 maanden
 • Terbeschikkingstelling van het gebouw: 2023
 • Duur van de huurovereenkomst: 18 jaar

Technische fiche

 • Aanbestedende overheid: Regie der Gebouwen
 • Toekomstige gebruiker: FOD Justitie en Federale Politie
 • Promotor: AG Real Estate
 • Multidisciplinair studiebureau
 • Tijdelijke vennootschap AdP² samengesteld uit de architectenbureaus
  • AUPA, het Atelier d’architecture de Genval en CERAU
  • Studiebureaus Bgroup - GREISCH en Socotec
 • Oppervlakte site: 3 ha 61 a
 • Netto oppervlakte van het Justitiepaleis: 34 600 m²
 • Duur van de werken: 2020 - 2023
 • Huurtermijn: 18 jaar (met mogelijkheid tot aankoop op het einde van het contract)
 • Jaarlijkse huur: 6,5 miljoen euro

Over AG Real Estate

AG Real Estate - voor 100% filiaal van AG Insurance - is een geïntegreerde vastgoedmakelaar, actief in België, Frankrijk, Luxemburg en bepaalde geselecteerde Europese markten, met expertise in diverse businessdomeinen: Asset & Property Management, Development & Construction Management, PPP en Vastgoedfinanciering, alsook in Car Park Management via zijn dochter Interparking.

AG Real Estate speelt een hoofdrol in de stedelijke context en telt meer dan 250 medewerkers met uiteenlopende profielen en competenties. Met een beheerportefeuille van meer dan 6,5 miljard euro - voor eigen rekening en voor rekening van derden - doet AG Real Estate al het mogelijke om op verantwoordelijke wijze tegemoet te komen aan de nieuwe stedelijke behoeften. AG Real Estate hanteert hiertoe een beleid van duurzame ontwikkeling met het oog op nog meer zingeving voor zijn projecten.

Over de Regie der Gebouwen

De Regie der Gebouwen is de vastgoedbeheerder van de Belgische Staat. Ze zorgt ervoor dat de federale ambtenaren in kwalitatieve kantoren kunnen werken en houdt ook het federaal architecturaal en historisch patrimonium in stand.

Haar uitgebreide vastgoedportefeuille omvat 983 gebouwencomplexen (6,9 miljoen m²) waarvan 2/3 eigendom is van de overheid, 1/3 wordt gehuurd.

Voor meer info, raadpleeg haar website: www.regiedergebouwen.be

Perscontact:

pers@regiedergebouwen.be

Johan Vanderborght (FR/NL) + 32 (0)2 541 65 05 | + 32 (0)479 31 26 91

Catherine Cardoso Nunes (FR) +32 (0)495 21 06 86

Roxane Decraemer
AG Real Estate Corporate

Roxane Decraemer

Strategic Marketing, External Communication & PR Manager

Contact
Aurore Moens
AG Real Estate Corporate

Aurore Moens

Communication & PR Manager

Contact