Eerste spade in de grond voor het nieuwe gerechtsgebouw van Namen
Becity levert Metronom aan AG Real Estate France in Lille (59), een gemengd kantoor- en winkelgebouw dat al voor 50% verhuurd is
04/04/2024

Becity levert Metronom aan AG Real Estate France in Lille (59), een gemengd kantoor- en winkelgebouw dat al voor 50% verhuurd is

AG Real Estate France

Meer weten
Overdracht van de sleutels van het nieuwe gerechtsgebouw in Namen 
27/03/2024

Overdracht van de sleutels van het nieuwe gerechtsgebouw in Namen 

AG Real Estate Corporate

Meer weten
AG Real Estate France meldt de oplevering van een nieuw, reeds volledig verhuurd gemengd gebouw, gelegen aan de Place de la Nation (Parijs, 11e arrondissement) 
14/03/2024

AG Real Estate France meldt de oplevering van een nieuw, reeds volledig verhuurd gemengd gebouw, gelegen aan de Place de la Nation (Parijs, 11e arrondissement) 

AG Real Estate France

Meer weten
29 September 2020

Eerste spade in de grond voor het nieuwe gerechtsgebouw van Namen

AG Real Estate Corporate

Vandaag, dinsdag 29 september 2020, heeft de heer Koen Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie belast met de Regie der Gebouwen, en minister van Europese Zaken, de eerste spade in de grond gestoken op de werf van het nieuwe gerechtsgebouw van Namen. Hij deed dit in aanwezigheid van de heer David Clarinval, vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid.

Vandaag, dinsdag 29 september 2020, heeft de heer Koen Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie belast met de Regie der Gebouwen, en minister van Europese Zaken, de eerste spade in de grond gestoken op de werf van het nieuwe gerechtsgebouw van Namen. Hij deed dit in aanwezigheid van de heer David Clarinval, vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid.

Bij de bouw van het toekomstige complex van 34 600 m² zal een aanpak gehanteerd worden die rekening houdt met de omgeving en die aan de criteria voor zeer laag energieverbruik beantwoordt. Het complex wordt gebouwd op de vroegere site van de “Leopoldskazernes” door AG Real Estate, aan wie op 8 juli de opdracht gegund werd voor de financiering, de overname van het ontwerp, de bouw en de terbeschikkingstelling van het gerechtsgebouw.

Doel is het volledige bouwwerk binnen de 36 maanden op te leveren volgens het aanvangsbevel van de werken. De verhuizing van de diensten van de FOD Justitie naar het nieuwe gebouw is gepland voor 2023. De Regie der Gebouwen zal een huurovereenkomst ondertekenen voor 18 jaar met aankoopoptie.

Het verheugt me dat ik de bouw van het nieuwe gerechtsgebouw van Namen kan opstarten. Dit moderne, duurzame en beveiligde gebouw zal het mogelijk maken om de rechtbanken van Namen onder te brengen in een centraal en uniek kader, waarin alle diensten van de Naamse justitie en van de strafrechtelijke keten van Dinant verenigd worden.”, verklaart Koen Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie belast met de Regie der Gebouwen, en minister van Europese Zaken.

“Ik ben blij met de eerste spade in de grond van het nieuwe gerechtsgebouw op deze dinsdag 29 september 2020. De bouw ervan is nu begonnen, wat het personeel van de FOD Justitie en de burgers uit de regio's Namen en Dinant ten goede zal komen. Binnen drie jaar zal de hoofdstad van Wallonië eindelijk beschikken over een modern, veilig en functioneel gebouw dat de 21e eeuw waardig is. Dit kan alleen maar bijdragen tot de sereniteit van de werkzaamheden en debatten die binnenkort zullen plaatsvinden binnen de muren die op het punt staan gebouwd te worden", zegt David Clarinval, Vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid.

Om de uitvoering van de werf in goede banen te leiden wordt AG Real Estate ondersteund door twee betrouwbare partners: CIT Blaton en BPC (één van de dochtermaatschappijen van CFE).

 “Dit publiek-private samenwerkingsverband bevestigt onze expertise op DBFM-gebied (Design, Build, Finance & Maintain). Wij hopen dat die ontwikkeling de verschillende openbare diensten die moderne en betrouwbare renovatie-oplossingen vragen, ervan zal overtuigen om zich in de toekomst nog altijd tot AG Real Estate te wenden. Meer dan ooit willen we de overheid bijstaan om samen de stad van morgen opnieuw vorm te geven en aldus te beantwoorden aan de behoeften van zijn bezetters.”, verduidelijkt Serge Fautré, Chief Executive Officer bij AG Real Estate.

De bezetters

Het complex zal in de toekomst plaats bieden aan het hof van assisen, de rechtbank van eerste aanleg, het parket van de procureur des Konings, het jeugdparket, het politieparket, de arbeidsrechtbank, het Arbeidshof, het Arbeidsauditoraat, de ondernemingsrechtbank, het vredegerecht en de balie, maar ook aan de nieuwe dienst DAB (Directie van de beveiliging) van de federale politie en aan het strafrechtelijke luik van de afdeling van Dinant van het gerechtelijk arrondissement Namen.

Enkele sleutelcijfers

 • Totale oppervlakte: 34 600 m²
 • Zittingszalen: 14
 • Hof van assisen: 1
 • Parkeerplaatsen: 79
 • Aantal verdiepingen: R+4
 • Start van de werken: 09.2020
 • Duur van de werken: 36 maanden
 • Terbeschikkingstelling van het gebouw: 2023
 • Duur van de huurovereenkomst: 18 jaar

Technische Fiche

 • Aanbestedende overheid: Regie der Gebouwen
 • Toekomstige gebruiker: FOD Justitie en de federale politie
 • Promotor: AG Real Estate
 • Multidisciplinair studiebureau:
  • Tijdelijke vennootschap AdP² die is samengesteld uit de  architectenbureaus AUPA, het Atelier d’architecture de Genval en CERAU
  • Studiebureau Bgroup - GREISCH en Socotec
 • Oppervlakte site: 3 ha 61 aren
 • Netto-oppervlakte van het gerechtsgebouw: 34 600 m²
 • Duur van de werken: 2020 - 2023
 • Huurtermijn: 18 jaar (met aankoopoptie)
 • Jaarlijkse huurprijs: 6,5 miljoen euro

Over AG Real Estate

AG Real Estate – voor 100% filiaal van AG Insurance – is een geïntegreerde vastgoedmakelaar, actief in België, Frankrijk, Luxemburg en bepaalde geselecteerde Europese markten, met expertise in diverse businessdomeinen: Asset & Property Management, Development & Construction Management, PPP en Vastgoedfinanciering, alsook in Car Park Management via zijn dochter Interparking.

AG Real Estate speelt een hoofdrol in de stedelijke context en telt meer dan 250 medewerkers met uiteenlopende profielen en competenties. Met een beheerportefeuille van meer dan 6,5 miljard euro – voor eigen rekening en voor rekening van derden – doet AG Real Estate al het mogelijke om op verantwoordelijke wijze tegemoet te komen aan de nieuwe stedelijke behoeften. AG Real Estate hanteert hiertoe een beleid van duurzame ontwikkeling met het oog op nog meer zingeving voor zijn projecten.

Over de Regie der Gebouwen

De vastgoedbeheerder van de federale staat.

De Regie der Gebouwen is de vastgoedbeheerder van de Belgische Staat. Ze zorgt ervoor dat de federale ambtenaren in een kwaliteitsvolle omgeving kunnen werken en ijvert ook voor de bescherming van het federale architecturaal en historisch patrimonium.

Haar uitgebreide vastgoedportefeuille omvat 983 gebouwencomplexen (6,9 miljoen m²) waarvan 2/3 staatseigendom is en 1/3 wordt ingehuurd.

Meer informatie vindt u op haar website: www.regiedergebouwen.be

Roxane Decraemer
AG Real Estate Corporate

Roxane Decraemer

Strategic Marketing, External Communication & PR Manager

Contact
Aurore Moens
AG Real Estate Corporate

Aurore Moens

Communication & PR Manager

Contact